Návod k odběru vzorků

Pokud se rozhodnete test otcovství uskutečnit, proveďte odběr vzorků stěrem z dutiny ústní od sebe, od dítěte a druhého z rodičů dítěte. Detailní návod k odběru je obsažen v brožuře. Všechny pomůcky k odběru jsou v soupravě P-TEST.

Pokud odběr nechcete dělat sami, můžeme ho za poplatek 200 Kč (celkem za všechny osoby) provést u nás v Hradci Králové nebo za poplatek 600 Kč (celkem za všechny osoby) ve všech krajských městech.
Odběr je však velmi jednoduchý a není třeba se ho obávat.

 

Návod k odběru vzorku pro DNA test

Stěr sliznice dutiny ústní.

! Pro odebíranou osobu - před odběrem:

Alespoň 30 minut před odběrem stěru si nečistěte zuby, nejezte, nevyplachujte si ústa, nekuřte.

   

 

 

 

1.

Postup odběru vzorku pro DNA testPřipravte si zkumavku: odšroubujte uzávěr a položte jej na stůl závitem nahoru. Odšroubovanou zkumavku nechejte ležet na stole. Nerozsypejte přitom kuličky.

 

 

 

2.

Odběr vzorkuRozstřihněte obal stěrového kartáčku na konci, kde nejsou štětičky.

 

 

 

3.

Odběr vzorkuVyjměte kartáček z obalu tak, abyste se nedotkli štětiček.

 

 

 

4.

Odběr vzorkuOdebíraná osoba má mít široce otevřená ústa. Kartáček vložte do úst na sliznici na straně jedné tváře a přejíždějte jím pod tlakem nahoru a dolů mezi horní a spodní řadou zubů. Při těchto pohybech ještě kartáčkem otáčejte mezi prsty. Těmito pohyby provádějte stěrnejméně 10 sekund na jedné straně a dalších 10 sekund na druhé straně ústní dutiny. Tlak, kterým tlačíte štětičkami na sliznici, má být co největší, ale přitom takový, aby nepůsobil bolest. Při provedení stěru nebývá na štětičkách patrná žádá viditelná změna - většinou ale štětičky obsahují dostatečné množství buněk pro DNA test.
Pro odběr nevadí, pokud se kartáčkem dotknete dásní, zubů nebo jazyka. Zvláště u malých dětí se tomu nevyhnete.

 

 

 

5.

Odběr vzorkuPo stěru kartáček nikam nepokládejte. Odstřihněte tyčinku kartáčku tak, aby se kartáček vešel do zkumavky. Nedotýkejte se při tom štětiček.

 

 

 

6.

Odběr vzorkuOdstřihnutý kartáček ihned vložte do připravené zkumavky štětičkami dolů. Zkumavku zašroubujte. Kuličky musí zůstat ve zkumavce (po vložení vzorku do zkumavky kuličky absorbují tekutinu ze vzorku
a zblednou).
Pokud odebrané vzorky ihned neodešlete, uložte je v lednici.
Souprava obsahuje kartáčky, které lze pro stěr z dutiny ústní použít kdykoliv, pokud není jejich obal porušen.